Trang chủ Giả Tưởng Phiên ngoại Hoa Thiên Cốt

Phiên ngoại Hoa Thiên Cốt

bởi SuperAudio
171 lượt nghe
Tiểu thuyết ngôn tình audio: Phiên ngoại Hoa Thiên Cốt

Không cam tâm để Bạch Tử Hoạ lấy được Hoa Thiên Cốt dễ dàng như vậy, đồng chí Đông Phương Úc Khanh – lúc này đã chuyển kiếp sống lại, tiếp tục bày ra một âm mưu nham hiểm . . . :)))

Danh mục Phiên ngoại Hoa Thiên Cốt

  • PN1 – Đời như mộng ảo
  • PN2 – Liều
  • PN3 – Học viện Trường Lưu
  • PN4 – Công tử hảo cầu
  • PN5 – Tiên hạ thủ vi cường
  • PN6 – Kiêm điệp tình thâm

Tác giả: Fresh Quả Quả
Dịch giả: Hoàng Phương Anh
Giọng đọc: Phàm Tỷ +Min zil

Truyện audio hay khác